Translate

Report a problem

Nearby messages

SourceTranslationState
1
Web
Internet
2
For any issues, contact us at help-premium@hola.org
Bij problemen, laat het ons weten via help-premium@hola.org
3
Hola Premium
Hola Premium
4
LESS
MINDER
5
Thanks! sharing is caring:
Bedankt! delen is aanbevelen:
6
Checking for updates...
Zoeken naar updates...
7
No SD card
Geen SD kaart
8
Unblocker
Dé-blokkeerder
9
Popular
Populair
10
Better Internet
Beter Internet
11
Hola requires VPN access. In the next screen press 'I trust this application'. A key icon will appear to show that Hola is working.
Hola vereist toegang tot VPN. Klik in het volgende scherm op 'deze app vertrouwen'. Er verschijnt een sleutel icoon wanneer Hola is geactiveerd.
12
I GOT IT
IK SNAP HET
13
Translate
Vertaal
14
Failed downloading
Downloaden mislukt
15
Have an account? LOG IN
Heb je een account? LOG IN
16
The password is incorrect.
Het wachtwoord is onjuist.
17
Unblocker is on
Deblokkeerder is ingeschakeld
18
Send Translation
Stuur Vertaling
19
YouTube
YouTube
20
The email address is already in use. Click here to log in.
Het emailadres is al in gebruik. Klik hier om in te loggen.
21
Free
Gratis
22
Ok, Got it!
Ok, Begrepen!
23
Hola is downloading
Hola is aan het downloaden
24
Changing country...
Land wijzigen...
25
Open Settings
Open Instellingen
26
Buffering
Bufferen
27
Never this app
Nooit deze app
28
Help & feedback
Help & feedback
29
About the Hola P2P Network
Over het Hola P2P Netwerk
30
History Cleared
Geschiedenis Gewist
31
Hola failed to run. Tap to resolve the problem
Hola kan niet worden uitgevoerd. Raak aan om het probleem op te lossen
32
Refresh
Verversen
33
Awesome! Your app version is up to date
Geweldig! Uw app versie is up-to-date
34
Android Download Manager is disabled. Please enable it in the Android settings (Application Manager).
Android Download Manager is uitgeschakeld. Schakel het in via de Android-instellingen (Application Manager).
35
Send debug info
Verstuur een foutmelding
36
Active until
Actief tot
37
Debug
Fouten opsporen
38
OK
Oke
39
*Rate us on google play
* Beoordeel ons op Google Play
40
Start Hola VPN
Maak Hola VPN
41
Yes, notify Hola
Ja, bericht Hola
42
Popular sites
Populaire sites
43
192 countries worldwide
192 landen wereldwijd
44
Help
Helpen
45
Please enter a password.
Voer een wachtwoord in.
46
Opening...
Opening ...
47
Hola stays free by providing a paid-for, commercial version of the VPN service to businesses.
Hola blijft gratis door de verkoop van een commerciële versie van de VPN service aan bedrijven.
48
Share
Deel
49
Welcome to
Welkom bij
50
WELCOME TO HOLA!
WELKOM BIJ HOLA!
51
Peer status
Peer status
52
Create Account
Maak een account aan
53
There are no email applications installed.
Er zijn geen email applicaties geïnstalleerd.
54
Retry
Opnieuw proberen
55
Family or Friend
Familie of vriend
56
Create
Creëren
57
Apps
Apps
58
Popular apps
Populaire apps
59
Error showing VPN Service dialog
Fout met tonen VPN-service dialoog
60
Next
Volgende
61
Magazine Article
Magazine artikel
62
Error trying to show the Android 4.0+ VPN Service dialog. This shouldn't happen as it's a standard feature of Android 4.0+, but your Android device may not support VPN auto-configuration.
Fout bij het tonen van het Android 4.0+ VPN-service dialoogvenster. Omdat het een standaard functie van Android 4.0+ is zou dit niet mogen gebeuren. Mogelijk heeft uw Android toestel geen ondersteuning voor automatische VPN-configuraties.
63
Settings Debug
Instellingen Debug
64
Email
E-mail
65
Free Trial
Gratis proefperiode
66
Select a string to translate
Selecteer een string te vertalen
67
Unblocker is off
Deblokkeerder is uitgeschakeld
68
Switch off unblocker
Schakel unblocker uit
69
Select a country
Selecteer een land
70
Settings
Instellingen
71
A problem in the previous version of Hola has been fixed. Please reboot and re-open Hola.
Een probleem in de vorige versie van Hola is vastgesteld. Gelieve opnieuw opstarten en opnieuw openen Hola.
72
Per month
Per maand
73
You may need to restart the app for the new country to take effect
Het kan nodig zijn om de app opnieuw te starten voor het nieuwe land door te voeren
74
Refresh your browser for the new country to take effect
Herlaadt uw browser om het nieuwe land te effectueren
75
Facebook
Facebook
76
Get Hola premium
Neem Hola premium
77
Hola Better Internet
Hola Beter Internet
78
Per year
Per jaar
79
Get the Hola premium app to use the Hola network without being a peer.
Neem de Hola premium app om het Hola netwerk te gebruiken zonder zelf een peer te zijn.
80
Subscription
Abonnement
81
Don't ask again
Vraag niet nogmaals
82
Don’t want to be a peer? Download Hola premium
Wil je geen peer zijn? Download Hola premium
83
Check for updates
Controleer op updates
84
Back to
Terug naar
85
Change the country
you're browsing from
Verander het land van waaruit u surft
86
here
hier
87
WiFi Settings
WiFi Instellingen
88
Hola is off
Hola staat uit
89
from
van
90
It's Okay
Het is in orde
91
Like Hola? Share with your friends.
Zoals Hola? Delen met je vrienden.
92
Suggestions is on
Suggesties staan aan
93
Popular in
Populair in
94
Open
Openen
95
Recent Apps
Recente Apps
96
Software License
Software licentie
97
Google Play recommendation
Google Play aanbeveling
98
Change Country
Land wijzigen
99
Yes
Ja
100
Search or type URL
Zoek of typ de URL
101
Installing...
Installeren...
102
More options
Meer opties
103
Upgrade
Upgrade
104
How did you hear about us?
Hoe heeft u van ons gehoord?
105
Liked It
Vond het leuk
106
No
Geen
107
Issue Report
Probleem melden
108
Support
Ondersteuning
109
(Type a brief description of the problem here)
(Typ hier een korte beschrijving van het probleem)
110
Your use of Hola VPN is free, because Hola shares the idle resources of its users to benefit everyone
Hst gebruik van Hola VPN is gratiz omdat Hola de ongebruikte bronnen van zijn gebruikers deelt om iedereen voordeel te bieden
111
Update
Update
112
Anonymous browsing
Anoniem surfen
113
Paid
Betaald
114
cancel
annuleren
115
Suggestions
Suggesties
116
Per year
(3.75$ per month)
Per jaar
(3,75$ per maand)
117
Tell your friends
Vertel je vrienden
118
Would you like to unblock this app?
Wilt u deze app deblokkeren?
119
Status
Toestand
120
My Account
Mijn account
121
Clear cache
Wis het tijdelijk opslag
122
Check out our new browser.
Access any content on your mobile device
Bekijk onze nieuwe browser. Toegang tot alle content op uw mobiele apparaat
123
Browsing from
Surfen vanuit
124
failed
mislukt
125
Rate us
Beoordeel ons
126
Open WiFi settings?
Open WiFi-instellingen?
127
Logout
Uitloggen
128
Suggestions is off
Suggesties staan uit
129
more
MEER
130
Translate to
Vertalen naar
131
Help us by sending your feedback
Help ons door het sturen van uw feedback
132
We don't allow @%1$s email addresses.
We niet @%1$s emailadressen toe te staan.
133
Popular List
Populaire List
134
Having problems with
Heeft u problemen met
135
Access from
Toegang vanaf
136
Websites
Website's
137
Also change my GPS location
Verander ook mijn GPS locatie
138
Enter site to access
Voer de site in die u wilt bekijken
139
Please try again later
Probeer het later opnieuw
140
Share With Friends
Delen met vrienden
141
Hola Space Manager
Hola Opslag Beheer
142
Send
Sturen
143
Install
Installeren
144
Please insert SD card.
Gelieve SD-kaart.
145
Peer to Peer
Peer naar peer
146
Report a problem
Meld een probleem
147
Translation
Vertaling
148
Browser
Browser
149
Blog
Blog
150
Feedback
Terugkoppeling
151
Love It
Hou ervan
152
Twitter
Tjilpen
153
Problem with Hola app installation
Probleem met Hola app installatie
154
General
Algemeen
155
Hola bug report:
Bug report: Hola foutmelding rapport:
156
Hola Premium VPN
Hola Premium VPN
157
To fix, uninstall Hola and re-install from Play.
Om op te lossen, deïnstalleer Hola en herinstalleer vanuit Play.
158
Hated It
Haatte het
159
Using from
In gebruik vanuit
160
Cancel
Annuleer
161
Hola can't open VPN connection
Hola kan de VPN-verbinding niet openen
162
Loading...
Loading ...
163
Unlimited data transfer
Onbeperkt data-overdracht
164
Open Play store now
Open nu de Play store
165
Check out Hola Free VPN for your smartphone and browser. Download it today from
Ontdek Hola Gratis VPN voor uw smartphone en browser. Download het vandaag vanuit
166
Terms of service
Algemene voorwaarden
167
Error, please try again
Fout, probeer het opnieuw
168
Other
Ander
169
Send Feedback
Feedback verzenden
170
Hola! supports the protection of intellectual property and asks the end users of its application (hola free VPN) to do the same. We will take all reasonable efforts to respond to all notices of alleged copyright infringement.
Hola! ondersteunt de bescherming van intellectueel eigendom en vraagt de eindgebruikers van de applicatie (hola gratis VPN) om hetzelfde te doen. Wij zullen alle moeite doen om op alle berichtgevingen betreffende mogelijke copyright schending te beantwoorden.
171
Disliked It
Hekel Het
172
On the following screen press 'Unknown sources' and then press the back key
Klik in het volgende scherm op 'Onbekende bronnen' en druk op de Back-toets
173
CHANGE
VERANDER
174
Hola not working?
Hola werkt niet?
175
5 stars rating would be highly appreciated, Thanks ;)
5 sterren rating zou zeer gewaardeerd worden, Dank ;)
176
FAQ
Veel gestelde vragen
177
Please Enter Translation
Vul Vertaling
178
Connection failed
Verbinding mislukt
179
Back Key
Terug Key
180
Not a peer (You are not contributing to the Hola network)
Niet een peer (Je bent niet bijdragen aan de Hola netwerk)
181
(Type a brief description what we can do better?)
(Typ een korte beschrijving wat we beter kunnen doen?)
182
Advertisement
Advertentie
183
Show Popular List
Toon Popular Lijst
184
Pay 5$ and don't be a peer. <u>Click Here</u>
Betalen 5$ en hebben een peer niet. <u>Klik hier</u>
185
Please enter a valid email address.
Vul een geldig emailadres in.
186
For any issues, contact us at help_android@hola.org
Voor eventuele problemen, neem dan contact met ons op help_android@hola.org
187
Password
Wachtwoord
188
Account details
Accountgegevens
189
My apps
Mijn apps
190
About
Over
191
Help center
Klantenservice
192
The email address is not registered.
Click here to sign up.
Het emailadres wordt niet geregistreerd.
Klik hier om in te schrijven.
193
Can't download file, please check your free space.
Kan bestand niet te downloaden, controleer dan uw vrije ruimte.
194
Unblocker running. Tap to open
Deblokkeerder staat aan. Raak aan om te openen
195
Clear data
Verwijder opgeslagen data
196
CLEAR BROWSING HISTORY
CLEAR browsegeschiedenis
197
Allow to be a peer
(only when you are not using your device, and you are connected to an electricity power)
Toestaan om een peer te zijn
(Alleen als je het apparaat niet gebruikt en je deze aan het opladen bent)
198
Continue
Doorgaan
199
Rate us!
Beoordeel ons!
200
Login
Log in
201
Started on
Begon op
202
Rate Us in Google Play
Beoordeel ons in Google Play
203
No internet connection is available.
Please connect and try again.
Geen internet verbinding is beschikbaar. Maak nogmaals verbinding en probeer het opnieuw.
204
Website/Search Engine
Website / Zoekmachine
205
Hola Service
Hola Diensten
206
Bonus
Bonus
207
A newer version of Hola is available
Een nieuwere versie van Hola is beschikbaar
208
Hola VPN Service
Hola VPN-Service
209
Popular sites in
Populaire sites in
210
7 DAYS
7 DAGEN
211
(Type a brief description)
(Typ een korte beschrijving)
212
Stay a peer
Blijf een peer
213
Clear history
Wis geschiedenis
214
Help the project
Help het project

Other translations

ComponentTranslationState
Hola/extension
Meld eEen probleem rapporteren

Loading…

Things to check

Glossary

No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
.Report a problem
Source string location
locale_nl.json
Source string age
2 years ago
Translation file
locale_nl.json, translation unit 146
String priority
Medium
Failing checks