Translate

Hola Premium

Nearby messages

SourceTranslationState
1
Web
2
For any issues, contact us at help-premium@hola.org
For eventuelle spørgsmål, kontakt os på help-premium@hola.org
3
Hola Premium
4
LESS
MINDRE
5
Thanks! sharing is caring:
Tak! deling er omsorgsfuld:
6
Checking for updates...
Kontrollerer for opdateringer ...
7
No SD card
Ingen SD-kort
8
Unblocker
9
Popular
Populære
10
Better Internet
Bedre Internet
11
Your use of Hola VPN is free, because Hola shares the idle resources (WiFi and very limited cellular data) of its users to benefit everyone
12
Hola requires VPN access. In the next screen press 'I trust this application'. A key icon will appear to show that Hola is working.
Hola kræver VPN-adgang. Tryk på 'Jeg har tillid til dette program' på det næste skærmbillede. Der vil blive vist et nøgleikon for at indikere at Hola fungerer.
13
I GOT IT
14
Translate
Oversætte
15
Failed downloading
Mislykket downloading
16
Have an account? LOG IN
Har du en konto? LOG IND
17
The password is incorrect.
Adgangskoden er forkert.
18
Unblocker is on
Unblocker er på
19
Send Translation
Send Oversættelse
20
YouTube
21
The email address is already in use. Click here to log in.
Den email-adresse er allerede i brug. Klik her for at logge ind.
22
Free
Gratis
23
Ok, Got it!
Ok, Jeg fik den!
24
Hola is downloading
Hola downloader
25
Changing country...
Ændring af land ...
26
Open Settings
Åbn Indstillinger
27
Buffering
28
Never this app
Aldrig denne app
29
Help & feedback
Hjælp & tilbagemelding
30
About the Hola P2P Network
31
History Cleared
Historie Ryddet
32
Hola failed to run. Tap to resolve the problem
Hola kunne ikke starte. Tryk for at løse problemet
33
Refresh
Opdater
34
Awesome! Your app version is up to date
Awesome! Din app-version er opdateret
35
Android Download Manager is disabled. Please enable it in the Android settings (Application Manager).
Android Download Manager er deaktiveret. Slå det i Android-indstillinger (Application Manager).
36
Send debug info
37
Active until
Aktiv indtil
38
Debug
39
OK
40
*Rate us on google play
* Bedømme os på Google Play
41
Start Hola VPN
Opret Android VPN
42
Yes, notify Hola
Ja, anmelde Hola
43
Popular sites
Populære websteder
44
192 countries worldwide
192 lande verden over
45
Help
Hjælp
46
Please enter a password.
Indtast venligst et kodeord.
47
Opening...
Åbner...
48
Hola stays free by providing a paid-for, commercial version of the VPN service to businesses.
49
Share
Del
50
Welcome to
51
WELCOME TO HOLA!
VELKOMMEN TIL Hola!
52
Peer status
53
Create Account
Lav konto
54
There are no email applications installed.
Der er ingen email-programmer installeret.
55
Retry
Prøv igen
56
Family or Friend
Familie eller Friend
57
Create
Opret
58
Apps
59
Popular apps
Populære apps
60
Error showing VPN Service dialog
Fejl ved visning af VPN service dialog
61
Next
Næste
62
Magazine Article
Tidsskriftsartikel
63
Error trying to show the Android 4.0+ VPN Service dialog. This shouldn't happen as it's a standard feature of Android 4.0+, but your Android device may not support VPN auto-configuration.
Fejl ved forsøget på at vise Android 4.0+ VPN service dialog. Dette bør ikke ske, da det er en standardfunktion i Android 4.0+, men din Android-enhed understøtter muligvis ikke VPN auto-konfiguration.
64
Settings Debug
Indstillinger Debug
65
Email
66
Free Trial
Gratis prøveversion
67
Select a string to translate
Vælg en snor til at oversætte
68
Unblocker is off
Unblocker er slukket
69
Switch off unblocker
Sluk Unblocker
70
Select a country
Vælg et land
71
Settings
Indstillinger
72
A problem in the previous version of Hola has been fixed. Please reboot and re-open Hola.
Et problem i den tidligere version af Hola er blevet rettet. Genstart og genåbne Hola.
73
Per month
Per måned
74
You may need to restart the app for the new country to take effect
Du skal muligvis genstarte app'en, for at det nye land kan træde i kraft
75
Refresh your browser for the new country to take effect
Opdater din browser for at det nye land kan træde i kraft
76
Facebook
77
Get Hola premium
78
Hola Better Internet
Hola bedre internet
79
Per year
Per år
80
Get the Hola premium app to use the Hola network without being a peer.
81
Subscription
Abonnement
82
Don't ask again
Spørg ikke igen
83
Don’t want to be a peer? Download Hola premium
84
Check for updates
Søg efter opdateringer
85
Back to
Tilbage til
86
Change the country
you're browsing from
Skift land du surfer fra
87
here
88
WiFi Settings
WiFi-indstillinger
89
Hola is off
Hola er slukket
90
from
fra
91
It's Okay
Det er okay
92
Like Hola? Share with your friends.
Ligesom Hola? Del med dine venner.
93
Suggestions is on
Forslag er på
94
Popular in
Populær i
95
Open
Åbn
96
Recent Apps
97
Software License
98
Google Play recommendation
Google Play anbefaling
99
Change Country
Skift land
100
Yes
Ja
101
Search or type URL
Søg eller type URL
102
Installing...
Installerer...
103
More options
Flere muligheder
104
Upgrade
Opgradering
105
How did you hear about us?
Hvor har du hørt om os?
106
Liked It
Kunne lide det
107
No
Nej
108
Issue Report
Issue Rapport
109
Support
Støt
110
(Type a brief description of the problem here)
(Angiv en kort beskrivelse af problemet her)
111
Update
Opdatering
112
Anonymous browsing
Anonym browsing
113
Paid
Betalt
114
cancel
annullere
115
Suggestions
Forslag
116
Per year
(3.75$ per month)
Om året (3,75$ pr måned)
117
Tell your friends
Fortæl dine venner
118
Would you like to unblock this app?
Vil du fjerne blokeringen af denne app?
119
Status
120
My Account
Min konto
121
Clear cache
Ryd cache
122
Check out our new browser.
Access any content on your mobile device
Tjek vores nye browser. Få adgang til alt indhold på din mobilenhed
123
Browsing from
Browsing fra
124
failed
mislykket
125
Rate us
Bedøm os
126
Open WiFi settings?
Åbne WiFi-indstillinger?
127
Logout
Log ud
128
Suggestions is off
Forslag er slukket
129
more
MERE
130
Translate to
Oversæt til
131
Help us by sending your feedback
Hjælp os ved at sende feedback
132
We don't allow @%1$s email addresses.
Vi tillader ikke @%1$s emailadresser.
133
Popular List
Populære liste
134
Having problems with
Har du problemer med
135
Access from
136
Websites
137
Also change my GPS location
138
Enter site to access
Indtast stedet for at få adgang
139
Please try again later
Prøv igen senere
140
Share With Friends
Del med venner
141
Hola Space Manager
Hola plads manager
142
Send
Sende
143
Install
Installer
144
Please insert SD card.
Indsæt SD-kort.
145
Peer to Peer
146
Report a problem
Rapporter et problem
147
Translation
Oversættelse
148
Browser
149
Blog
150
Feedback
151
Love It
Elsker det
152
Twitter
153
Problem with Hola app installation
Problem ved installation af Hola app
154
General
Generelt
155
Hola bug report:
Hola fejlrapport:
156
Hola Premium VPN
157
To fix, uninstall Hola and re-install from Play.
Afinstaller Hola og geninstaller fra Play, for at løse problemet.
158
Hated It
Hadede det
159
Using from
Brug fra
160
Cancel
Annuller
161
Hola can't open VPN connection
Hola kan ikke åbne VPN-forbindelse
162
Loading...
Indlæser...
163
Unlimited data transfer
Ubegrænset dataoverførsel
164
Open Play store now
Åbn Play Store nu
165
Check out Hola Free VPN for your smartphone and browser. Download it today from
Tjek Hola Gratis VPN til din smartphone og browser. Download det i dag fra
166
Terms of service
167
Error, please try again
Fejl, prøv igen
168
Other
Andre
169
Send Feedback
Send feedback
170
Hola! supports the protection of intellectual property and asks the end users of its application (hola free VPN) to do the same. We will take all reasonable efforts to respond to all notices of alleged copyright infringement.
Hola! støtter beskyttelse af intellektuel ejendomsret og beder slutbrugerne af dens anvendelse (hola gratis VPN) til at gøre det samme. Vi vil tage alle rimelige bestræbelser på at svare på alle meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten.
171
Disliked It
Kunne ikke lide det
172
On the following screen press 'Unknown sources' and then press the back key
På den følgende skærm, tryk 'Ukendte kilder' og tryk derefter på tilbage-tasten
173
CHANGE
SKIFT
174
Hola not working?
Fungerer Hola ikke?
175
5 stars rating would be highly appreciated, Thanks ;)
5 stjerner rating ville være meget værdsat, tak ;)
176
FAQ
Ofte stillede spørgsmål
177
Please Enter Translation
Indtast venligst Oversættelse
178
Connection failed
Forbindelse mislykkedes
179
Back Key
Tilbage knap
180
Not a peer (You are not contributing to the Hola network)
Ikke en peer (Du er ikke bidrager til Hola-netværket)
181
(Type a brief description what we can do better?)
(Angiv en kort beskrivelse, hvad vi kan gøre bedre?)
182
Advertisement
Annonce
183
Show Popular List
Vis Populære liste
184
Pay 5$ and don't be a peer. <u>Click Here</u>
Betale 5$ og ikke være en peer. <u>Klik Her</u>
185
Please enter a valid email address.
Indtast venligst en gyldig email-adresse.
186
For any issues, contact us at help_android@hola.org
For eventuelle spørgsmål, kontakt os på help_android@hola.org
187
Password
Adgangskode
188
Account details
Konto detaljer
189
My apps
Mine apps
190
About
Om
191
Help center
Hjælp center
192
The email address is not registered.
Click here to sign up.
Den email adresse er ikke registreret.
Klik her for at tilmelde dig.
193
Can't download file, please check your free space.
Kan ikke downloade filen, skal du tjekke din ledig plads.
194
Unblocker running. Tap to open
Unblocker drift. Tryk for at åbne
195
Clear data
Ryd data
196
CLEAR BROWSING HISTORY
Ryd browser-historik
197
Allow to be a peer
(only when you are not using your device, and you are connected to an electricity power)
198
Continue
199
Rate us!
Bedøm os!
200
Login
Log på
201
Started on
Startede på
202
Rate Us in Google Play
Rate os i Google Play
203
No internet connection is available.
Please connect and try again.
Ingen internetforbindelse er tilgængelig.
Tilslut venligst, og prøv igen.

Suggestions

Anonymous user has suggested
Hola premium
Anonymous user has suggested
Hola premium
Anonymous user has suggested
Hola Premium

Loading…

Things to check

Glossary

No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
.Hola Premium
Source string location
locale_da.json
Source string age
a year ago
Translation file
locale_da.json, translation unit 3
String priority
Medium