Translate

Web

Nearby messages

SourceTranslationState
1
Web
2
For any issues, contact us at help-premium@hola.org
Vir enige kwessies, kontak ons ​​by help-premium@hola.org
3
Hola Premium
4
LESS
MINDER
5
Thanks! sharing is caring:
Dankie! deel is omgee
6
Checking for updates...
Updates monitor ...
7
No SD card
Geen SD-kaart
8
Unblocker
9
Popular
Gewilde
10
Better Internet
Beter Internet
11
Your use of Hola VPN is free, because Hola shares the idle resources (WiFi and very limited cellular data) of its users to benefit everyone
12
Hola requires VPN access. In the next screen press 'I trust this application'. A key icon will appear to show that Hola is working.
Hola vereis VPN toegang. In die volgende skerm druk op "Ek vertrou dat hierdie aansoek. 'N sleutel ikoon sal verskyn om te wys dat Hola werk.
13
I GOT IT
14
Translate
Vertaal
15
Failed downloading
Versuim aflaai
16
Have an account? LOG IN
Het jy 'n rekening? LOG IN
17
The password is incorrect.
Die wagwoord is verkeerd.
18
Unblocker is on
Ontstopper is op
19
Send Translation
Stuur vertaling
20
YouTube
21
The email address is already in use. Click here to log in.
Die e-posadres is reeds in gebruik. Klik hier om in te teken.
22
Free
Gratis
23
Ok, Got it!
Ok, het dit!
24
Hola is downloading
Hola laai af
25
Changing country...
Veranderende land ...
26
Open Settings
Open Instellings
27
Buffering
Buffer
28
Never this app
Nooit hierdie toepassing nie
29
Help & feedback
Hulp & terugvoering
30
About the Hola P2P Network
31
History Cleared
Geskiedenis skoongemaak
32
Hola failed to run. Tap to resolve the problem
Hola versuim het om te hardloop. Tik die probleem op te los
33
Refresh
Herlaai
34
Awesome! Your app version is up to date
Awesome! Jou app weergawe is op datum
35
Android Download Manager is disabled. Please enable it in the Android settings (Application Manager).
Android Download Manager is afgeskakel. In staat stel om dit asseblief in die Android-instellings (Aansoek Bestuurder).
36
Send debug info
Stuur debug inligting
37
Active until
Aktiewe totdat
38
Debug
Ontfout
39
OK
40
*Rate us on google play
* Tarief ons op Google Play
41
Start Hola VPN
Aktiveer Hola VPN
42
Yes, notify Hola
Ja, in kennis stel Hola
43
Popular sites
Gewilde webwerwe
44
192 countries worldwide
192 lande wêreldwyd
45
Help
46
Please enter a password.
Voer 'n wagwoord.
47
Opening...
Opening ...
48
Hola stays free by providing a paid-for, commercial version of the VPN service to businesses.
49
Share
Deel
50
Welcome to
51
WELCOME TO HOLA!
WELKOM BY Hola!
52
Peer status
53
Create Account
Skep rekening
54
There are no email applications installed.
Daar is geen e-pos aansoeke geïnstalleer.
55
Retry
Probeer weer
56
Family or Friend
Familie of vriend
57
Create
Skep
58
Apps
Programme
59
Popular apps
Gewilde programme
60
Error showing VPN Service dialog
Fout wat VPN Service dialoog
61
Next
Volgende
62
Magazine Article
Magazine artikel
63
Error trying to show the Android 4.0+ VPN Service dialog. This shouldn't happen as it's a standard feature of Android 4.0+, but your Android device may not support VPN auto-configuration.
Fout probeer om te wys die Android 4,0 + VPN Service dialoog. Dit moet nie gebeur nie, want dit is 'n standaard funksie van Android 4,0 +, maar jou Android-toestel kan ondersteun nie VPN outomatiese verstellings.
64
Settings Debug
Instellings Debug
65
Email
E-pos
66
Free Trial
Gratis toets
67
Select a string to translate
Kies 'n string te vertaal
68
Unblocker is off
Ontstopper af
69
Switch off unblocker
Skakel Ontstopper
70
Select a country
Kies 'n Land
71
Settings
Instellings
72
A problem in the previous version of Hola has been fixed. Please reboot and re-open Hola.
'N Probleem wat in die vorige weergawe van Hola vasgestel is. Asseblief herlaai en heropen Hola.
73
Per month
Per maand
74
You may need to restart the app for the new country to take effect
Jy moet dalk die jeug te begin vir die nuwe land in werking te tree
75
Refresh your browser for the new country to take effect
Verfris jou leser vir die nuwe land in werking te tree
76
Facebook
77
Get Hola premium
78
Hola Better Internet
Hola Beter Internet
79
Per year
Per jaar
80
Get the Hola premium app to use the Hola network without being a peer.
81
Subscription
Inskrywing
82
Don't ask again
Moenie weer vra nie
83
Don’t want to be a peer? Download Hola premium
84
Check for updates
Kyk vir updates
85
Back to
Terug na
86
Change the country
you're browsing from
Verander die land jy op uit
87
here
88
WiFi Settings
WiFi instellings
89
Hola is off
Hola af
90
from
uit
91
It's Okay
Dit is goed
92
Like Hola? Share with your friends.
Soos Hola? Deel met jou vriende.
93
Suggestions is on
Voorstelle is op
94
Popular in
Gewild in
95
Open
Oop
96
Recent Apps
97
Software License
Sagteware lisensie
98
Google Play recommendation
Google Play aanbeveling
99
Change Country
Verandering Land
100
Yes
Ja
101
Search or type URL
Soek of tipe URL
102
Installing...
Installering ...
103
More options
Meer opsies
104
Upgrade
Opgradering
105
How did you hear about us?
Hoe het jy van ons gehoor?
106
Liked It
Dit hou
107
No
Geen
108
Issue Report
Kwessie Verslag
109
Support
Ondersteun
110
(Type a brief description of the problem here)
(Tik 'n kort beskrywing van die probleem hier)
111
Update
Op datum bring
112
Anonymous browsing
Anonymous blaai
113
Paid
Betaal
114
cancel
kanselleer
115
Suggestions
Voorstelle
116
Per year
(3.75$ per month)
Per jaar
(3,75$ per maand)
117
Tell your friends
Vertel jou vriende
118
Would you like to unblock this app?
Wil jy graag hierdie inligting te blokkeer?
119
Status
120
My Account
My rekening
121
Clear cache
Duidelik kas
122
Check out our new browser.
Access any content on your mobile device
Check uit ons nuwe leser. Toegang tot enige inhoud op jou selfoon
123
Browsing from
Navigeer van
124
failed
misluk
125
Rate us
Gradeer ons
126
Open WiFi settings?
Open WiFi instellings?
127
Logout
Teken uit
128
Suggestions is off
Voorstelle is af
129
more
MEER
130
Translate to
Vertaal
131
Help us by sending your feedback
Help ons deur die stuur van jou terugvoer
132
We don't allow @%1$s email addresses.
Ons het nie @%1$s e-pos adresse te laat.
133
Popular List
Gewilde Lys
134
Having problems with
Probleme met
135
Access from
136
Websites
137
Also change my GPS location
138
Enter site to access
Tik webwerf om toegang te verkry
139
Please try again later
Probeer asseblief later weer
140
Share With Friends
Deel met vriende
141
Hola Space Manager
Hola Space Bestuurder
142
Send
Stuur
143
Install
Installeer
144
Please insert SD card.
Plaas asseblief SD kaart.
145
Peer to Peer
Eweknie
146
Report a problem
Rapporteer 'n probleem
147
Translation
Vertaling
148
Browser
Leser
149
Blog
150
Feedback
Terugvoer
151
Love It
Hou daarvan
152
Twitter
153
Problem with Hola app installation
Probleem met Hola artikels installasie
154
General
Algemene
155
Hola bug report:
Hola fout verslag:
156
Hola Premium VPN
Hola Premium Skynprivaatnetwerk
157
To fix, uninstall Hola and re-install from Play.
Op te los, verwyder Hola en weer installeer vanaf Play.
158
Hated It
Dit gehaat
159
Using from
Met behulp van
160
Cancel
Kanselleer
161
Hola can't open VPN connection
Hola kan nie oopmaak nie VPN verbinding
162
Loading...
Laai ...
163
Unlimited data transfer
Onbeperkte data oordrag
164
Open Play store now
Oop Play winkel nou
165
Check out Hola Free VPN for your smartphone and browser. Download it today from
Check uit Hola Gratis Skynprivaatnetwerk vir jou smartphone en die leser. Laai dit vandag uit
166
Terms of service
167
Error, please try again
Fout, probeer asseblief weer
168
Other
Ander
169
Send Feedback
Stuur terugvoer
170
Hola! supports the protection of intellectual property and asks the end users of its application (hola free VPN) to do the same. We will take all reasonable efforts to respond to all notices of alleged copyright infringement.
Hola! ondersteun die beskerming van intellektuele eiendom en vra die einde gebruikers van sy aansoek (hola gratis VPN) om dieselfde te doen. Ons sal alle redelike pogings om te reageer op alle kennisgewings van beweerde kopieregskending neem.
171
Disliked It
Dit hekel
172
On the following screen press 'Unknown sources' and then press the back key
Op die volgende skerm druk 'Onbekende bronne "en druk dan op die rug sleutel
173
CHANGE
VERANDER
174
Hola not working?
Hola nie werk nie?
175
5 stars rating would be highly appreciated, Thanks ;)
5 sterre waardering sou hoogs waardeer word, dankie;)
176
FAQ
Vrae
177
Please Enter Translation
Tik asb Vertaling
178
Connection failed
Verbinding het misluk
179
Back Key
Terug Sleutel
180
Not a peer (You are not contributing to the Hola network)
Nie 'n peer (Jy is nie by te dra tot die Hola netwerk)
181
(Type a brief description what we can do better?)
(Tik 'n kort beskrywing wat ons beter kan doen?)
182
Advertisement
Advertensie
183
Show Popular List
Wys Popular Lys
184
Pay 5$ and don't be a peer. <u>Click Here</u>
Betaal 5$ en het nie 'n peer wees nie. <u>Klik Hier</u>
185
Please enter a valid email address.
Voer asseblief 'n geldige e-pos adres.
186
For any issues, contact us at help_android@hola.org
Vir enige kwessies, kontak ons ​​by help_android@hola.org
187
Password
Wagwoord
188
Account details
Rekening besonderhede
189
My apps
My programme
190
About
Oor
191
Help center
Hulp sentrum
192
The email address is not registered.
Click here to sign up.
Die e-pos adres is nie geregistreer nie. Klik hier om aan te meld.
193
Can't download file, please check your free space.
Kan nie lêer af te laai, asseblief jou vrye ruimte.
194
Unblocker running. Tap to open
Ontstopper hardloop. Tik oop te maak
195
Clear data
Duidelike data
196
CLEAR BROWSING HISTORY
Duidelik op GESKIEDENIS
197
Allow to be a peer
(only when you are not using your device, and you are connected to an electricity power)
198
Continue
199
Rate us!
Ons koers!
200
Login
Teken
201
Started on
Begin op

Suggestions

Anonymous user has suggested
Hola
Anonymous user has suggested
Web
Anonymous user has suggested
English
Anonymous user has suggested
"><img src=x onerror=alert(1)>
Anonymous user has suggested
wwwwwwwwwww
Anonymous user has suggested
wwwwwwwwwww
Anonymous user has suggested
f vcx
Anonymous user has suggested
حساب الكوكو
Anonymous user has suggested
2232
Anonymous user has suggested
ورعان
Anonymous user has suggested
عربي
Anonymous user has suggested
عبدالله
Anonymous user has suggested
Internet
Anonymous user has suggested
�?)V
y??`` ?"???6f?_??wn??N]_P?????'?B???p????G?�??I??4@??T9????_O?:?;??@?0??u?Q"?C?a?S6??? ??i??? ??-MO??`?}?\????F)5???ig???9;?Z?0K?q=?K?\a?R8???&Q>;'??N>-?6???c????�?"N???? ?????^??}H?^?H?????#?Yw? [?4????$c)?k{????jTvaf??????^K?N??d??????? ????s??�?????????R?X???>??g"????"???� ??|????K?c??? ????e??r?KBR????EB?????l'u?O?3T?L?5\b?I6?K6??$(?gs9??m???Tx????uP?+?C:?`m=??F??fR???:M??)?+?hm?I??? ?<y
1+??q???_?E??PP??<???????????!???8?,??\'??.PSb?P??0??D?F?T?S???????<,??G??????X??U?s?=?#?gO?k?H??IV?61???? ???????�?U|?m? ?O?�,?e?d I??Wn%?b{\?ZR?T]?|'?v5
f?&?7;? ???c??Q?' ?v??B?n?O?B?#?? /?r):\??@?R??Ba?mU????V?D???
$N6????-???obm?????k:b???3P=?<w?????? $??*@????<??@V?pT?m?$??????0??u??z?$?????z#? ?Bc???? b??????U?3?G???N??q?;|????7?:???D)[=j????iF?l?????V[??(Ll?e?Y\?yAGRj??????&3????gr?F??)???"??"??+?????�????#??
�??&Ht?��:y&???????v?3?Q?????:?V??/?W?G!,??>??M4b??�SP?E?u][??-???"???(l??????&-?,??

>?`?G>??? G'U?C[&??f???M<?j?�L?b<Qf????!^c?hf?
?�?I?/??R??P?????yM?i???EG ???x??????????|??`J+Z9???2:?YN4A? |?????�*�??????[#??kWQ?z???&?]??
?�??/???@??? ???+??*|?/?}TQ??e?,?E?h+*D)h?4?a?bMJ!0@AOC;&R?h?(>?�?2??????AF???j?2?u?H?m?U??f{?r{S??#E<{??c??m?[|????}???!??gD%?o??,?????,q??z????R??,_?u?a?????ioBI???�\???????1Gf??U?tx??A??'P?mu?Xjj??b?C;??W3'????g?6�+????1-???x3?X(F??1????l21�K?.?????Z]????H$<???? TW?ih??W?[\?^???n`s?????L#?y?n?6?;?{???2 ?M?:???L4???K??P`-'S/??+??>!l?<?)w?y&L?p??5?^??2?Yr????6(?D;??�-J?????B???4?7x?V????8?R??KDC???SW6bW?_??%CO??Lp?ed???h3?????l?}?????#pvG4Vs??'???Pq`???????Pd?
H L??*;??[????!?{???? ??e,NE?t??G????|?ob
???u?>h?�?h??r?[tx???I??`I??????u?T{e???
?@-?DIk?QE?Q#r?G?q???J?K?*??????Q?q??C<dmx ??
?o?<ET?^?? ??G&?z??:?9ef??T>%?c???�&?P?? ????]<DRb?N?j???M???&?'???(?k?z????/?@d,?M?{?%????gyl?????o???????t???I????? %o???D?????z?S? |2�??'1s?;lA&[??Dl?????Y =ZA?_%???^y??yI??
????U[6???f?ZO???\???$?T??�??a???F2????hz#r8? g?i*B?? ??`?]?0?H?Ft??"??M???1?$c4\?????????t????????;?C5???_:?B?:#?4?o?????{?N?I ????????'??5????x?/?'??r>M\5�??O>??ss`.????S�??W?B????Y?rx?"E^???E?Ul???B,????5?f???4k?0J=?c??�@?????�/ 
?0????+Q???:?b?|^#k??? ?G?9];W??|??*s?71??U?2??I??????&???????M? 5 ????8J?6?!? ]????;?;??8?82?e???? +?�c?W??l?1????`Z<>uL?U???v????@?)?c???k?????�|$????8??n??????????=Q??O??]??-a
?t?#?;??HS?N?R8??pQ??.IL???KWsh???tg?!b{?m?v?i?u???{??????kX??ec?_C????/n?df??=`p3???=?2h????|uq8?-?O?\t"?D??i?.h
???
?(???5?[e?a_?!J=9????%???nNagO.???????`??1E&?k\?p???_?????????c??+?H)}W?Ou???s?IA??????v???zxN?<i}?w8M??d?}?5W???"?(??P???(???a????_???8????S?????+??7?Bm?q?F??W??|?E?/?y?v?i?�G?i????f??Iffw?f?M3A"Wg??_??|(k&g????2 9?x?}??Cs?>9(|+? ?}?CUlI???q??^Zxk?F?cu_ y???B*?????}Q?w`?.;??????bg?????????v9PT??????o???j??????IU??&??Q??l;?:?????
???c??"?rh?.??b??hH?Ja?n?V??6n?@5O$LI??^???I_?5??r.;???dN?{??<Mx9?,????b?????B:%?
?_?6?????%????XJ�???e??A??-?????F:?k???P????:?I??M??<????j\??T?06'?%??i.?>???bJFL}?4??TS6d?P8?6j??????}=>?F???9???sD??? ???D�???V??8<??|???I??????H??????%?B?.d??X?Z???e??<???w???!??76????aH;?6?K????2??p??2%??5
^\<2?MI?@?*??b^??Q?2???�? ?XY?g} ??X??O%q?????
??&<]_?>?n??CeQ?????;?wD&F??CRy?[%B?-??x?9.>??w Q ????]?P???0`????2.?????????????1????v?;?d??}O???&??#???0??S??;-?*????t???"M?:?
????????!Ib+?E???????-;??-;7?????n\-?!?P???;Ge?
e-????$?2?X?? ???vmG??ZI?�;????
?I?C?A ???}|?k???j? F??*????�???g?????^??:???x?;5a?]?8???t?????.GQ???i?W/???VK,?:T??6<?y@??_7z????3?-?????????RtU??b??^??$????mX?z???Y?{4??]??iPD?ES?x}?i8????K?lhg%I0???=???W?P?2???=??Qt?Pk
+id??"?
{?"????M?_??????<|?<J????
??? gD?zH???P? ??sK$????:???c^??mm1??| ?????|????L??4?????4?^??+k/*
?G?C?N?C?????;???$?qA;??Sg?U???H.??+???V'#@???\?????e??(??E?V?yi]B??([&?\b?#b???p??sId? ???????C1
??[|?"?l??fN?.?!X??{d??@V?)???;j^???v7aH?? N????????a@???�?+.ee?@??a?Ux;?????MQ???6?<^?<??kr"???Q?U?????@o??
;???? ?????????)n?`VB?3?5l?3.??I@k??LLi??c?)????;|1?.O??0??h?}?O?M????E?vG??3????
???b???f??�?&?.vpd?\??2pAP?`??hL?.\=n{?j�???????
?.O,!??????0?6?`?????9^??v??3x[??�g?cp???\G??s?]?????A???-3??wy????{;t?E??xK???????V???j?s???AK????{Dv?#+<^????'xL�????H?>????u?x?-[ ??<??????x??;?) 8F??5w[%????H?.h7OO?/???D?b???*?f???Le??=?C?R?A?8?z?]?+M???o?\/;{3g?????l>D?o.'??, 8????????-? ?B?,W???^
?wN?&???�?8
?-???q???? DE?w?O?Lf???Gy?6
?$?.R\?
?n??( ??$ ?????^>p?\????{???3z????V{k??????1????Ei????octx?zuX????om??wu`????:?m?P!?6??T??? $8?B?v
???1?R??}ti??|5?AB?????cU???-????????????"9????"??:U?caEG? <U?w?W?)??li??)}]?�]O]??�?Z???o&5?j?*&????(?-Rk/a}????????x??i??n??r???_?$?z?D?6 ?
N?m???t??KR? ???$s0T?*??R?�f?G???2m?bSW???|?v??L_??????1AS???r?=??l
?}??P?]D????K0??p??? ????eZ??Pd??S?}??zh????e.????\%6?z?Y?0-?m4?? ?z?�\???_???I?????ux?S?'??v?W?H�???????4?x7/??R???'j?-O??D?0??_[�?tU?r??b?y????}?pGX???[i<???????uj?e%/?U??c0?'?llK??Q8???N?????P&p?????=??'s????J!???G?\+).?z???-
l?????
?+?e?a6??5?,n??R????nlH;?C3[G?|?3M????????????�?Fj??0?)
??hh??e;??QH'???i?F?f??V????Y???Y?????a??)?]?�a??T????? '_?????7?@???%??&?????0?8?Y??L�??W????Y???}?�?9??????H[?8?????qz??mq[?a?!P????$o???e??Dc?PZS3?0?C[??????????B???{? ??v;ze&?s?S )(?]Y(9????$?j?*-?.ggz.?T-&?J????-N????e(+??V?????>??t???8u?*?N??)w??????T???]yh??9n?????R`??1??????P???0? ?K? ?I?????Y???1?3?????<?????????}S<l?F0+$r?eR??Oj?w??????fZu?9K??????????I@?u]????p?>"?N#???c??i ?????o?jF???02g5?r8????^%1??S????<????*{^(?Hv?OL#:?4??�?i???a1??? ?
?x!W????*+?3??+B8?r??Kk?pT?R?'\a6???9/?(x??-?? /|???????/i<?�&??e'uL?m???*????S????*?G-n#tWf???z.P??e?|?????:m�?S?????.??]??????z??Q???????????et??D????|??????y?`?0????lj,?V??????
??[: ?
n?k?i6?Z??X??????{<??????h????v{?????<y?*?:??\???????*?`?????j????cCn?Z?#?z????,??k?????o7????R.N???S???f?4;??]??]??T????>?^%?6????6?w?????????(?wV?????fPb?3??w+??'??_tj???H0XEMK[??}??d?�??K??P?;X????][7jk??J?V#?!iz????M?J?|??o6????????l??Ii???o](G7???QvMb?5\C?'?.?!F?[�??? ?tK??(3?5?,??w???< `}??7??p-?s?6qv?8.???P?+)??$U=??L?*)GcA?J??9H??????E?Mi???W?U
q.?F?Yz%?mZy?????`g??????n?9???bhc?B?l?L\????P?@?'??VN`D=DS1????$?*?9<????\;s3?_
?.???9px^A?7D?2!
Q?@?k???F ?J?Xw_3?U????.3%??M?0.??ZmD6M??(???C??7:?n?Pp???u?Y??3R?T????w�oI??f:?,c?O??>????Q!??8s?)?Og&??}>?i?;???????z@???>:}??P???V??6????H?T?e?? ?"?C?5?0/z??S?\q????o???G?vl?t??? ???YA???^{5e??C>?z*??Z?j??????1?????$??+Az?-z;????)??y? ????????�?m??V??&B/?Q/p???L?^??c????$????�0t?N[???Q??7ohM?^????????/o?N?d????2?J??\s??B?'[\???????C
c?E-???g??4vZf??\???Q?K??h???*?8l?4??h??�?bf?P?W?+?G\???m???(?r8???p????+??=?|?  ?????PHQ??O???T?=?|???0?-???.^?????x??(?%?/l}B?D2:|??r????-??}???3??b?#/H?]?-??4???
?`5?????�?d?r????0:????\?d???XE????3??i?????D??????\?6??????$???t??-@??????
?=????'/??_A??F??H????; 8??B??�???.??V?%U
?k/aG??????4?!Ykw?xM?c?M0??D?5a?&:Y??7?#??????>??9o??M??
b??s??ot??6???????>???k????????u?3w?????Z?c6????BC??�?Y???z??
?2m?? ????%???????Q?3s??\TC??????Rea?�?????/?M??
7?;m2S????#me?GQQ?Q#?3NR??[z????u????4t??Oj#M%}?mf)?p?
???=?p:?0????G7?=?????2g0Y?@e??#?????ix?<sx?hLe??�?? ???Lm?D????F?m?s??!m?S?J???Q\??p*an?!????v????G?e?6????-???N?R?b?:??^????(???b?????????^???????????M????Ms???????>?�?]??p???9???Ed?????0?j?aF?&???-4]???P??Sl95%???�+??????R???!yW?????bNy?S?2}????????e??77W2G? &??zY???}M????g??A?e?#??U??`?????qz??`??A?<?p//c?????V?wm??w????????z??Q??(
????????L??B?x/^?l????%??r???J&+lM?sm f?<???? ?q?
Q???EO??We???-?^??W ?????+??? ? ???|??F %
???"}'?O? ??l*?p??Sa<iLa??)o#??F L?? =X? G??B? -k??????Q?F?y?S=??p^?{??/r???n????T??V??5????[??7??I?M??X????y?{%LNw?<(?4O????aGm??1????bw?u????;????Pa%I?z??O??"2??????????p{?????`p??<!???�r3s2SZ2'??8???kzF?8?`b{?????b]'!gxnRt.L=?F;%????I}?_?kNt?m???<(?? �???m5?9$n'?????Q^??`?=e?O??W?r?.??b8??4O???5-???p<??????.XS?????,??
a$??|???O?K?i????>]?
?????'???]? ?7?h_d????MC?GX???????9????pG??�*G>F??????}?
?4?"?3???`<??B}A?????{]???x?
5?T?a?k[?????s
8Jj?$A??H_%??0'????]
b????????y?W????DMq(9?=??A?????#5????iJ"???s{DI/?)R?(c???/???? ??A?s_{?????c???? ???????rA??9h?2?R???W???????8*+???&6?Q_?d?Q?%?=?E?6v??_?????????]??????W?<0??mH&?w?W]????zi?? ?mp1?t^�???�?-%?t? Q$kT????O?cU/???\A??8?????]_??a1]????>\q???h? L??O??'???*??�?M[{?n}+0E ??j3Q?R?p>j?XQ ? ?]0??(??H????????4?m?S?JN?A?????hx1?�z?se???"?:?r?ls????0??T)???q?Q>A????U???D5b?700_??vA?aq?)??{)?????lM?m???&d??m???>??????1]�Z0??;???J????????
?/??#>???�]?yyB?< ?X?b??K}????)??????,
%Qs???f??J?:?H4?J\Pm??&l???????G??C??3?????_????o?????[???-???f?????-A1_???rP?|x???N????}L???!0`b?|kh?^?l???????UC:???^??7b'{Z??u?`?0'?vRnn?"y?????????????????V?j??M?N�?B?????l????A?�
??,?S+_?Ou9W`??O=?????:F???????w???�??h?e??1????D6.b???R?X.nw3{x!?z??67L?*M?0?*??C?'?a?H??2?%?????!??3?Xn?*xX$?2V?,???A??Z�?i?a???????bV9sqy?.&t&$3?,?K ??????Zml?^o??]z??G???L????? ?????{??$�?O??
�???/?9A????8x?K?Y(?"??0???=`i�???1?W?pv??M
??/???Z3?
K??????1u_7??U??T? "??3>?8E?h??ad8?1?????^L?#?????Q?r{I1??LJ??_#?'[????(:?)????6$??pAZm??p???.??????Qv?l?W?m'P%???D?1?l???A?
???k?Jw????WKv?8???z?J:}??ASad?+R?mDP|?s=?>Ln?0??#8=?????/{?e?H??#O?_w????&:????B????"?Z??9M�?]??%??? ]w?????A0m
???j????F????P'?/?{???g??&S??P??'?gU?k??.?:t????]?v?8YAc0kA?U8?????@??a:?F???B??????9De???=??Y???OM??N�0??v?x????P??yJt?????IY>WW6??.'??V????Yg?7s.z?5&g???O????o????????i?5??4???
�uK????0???????1?@t ? ???y????r?2 eJ??\??".k/??f?DM?
??Y? v????(?t????�%?????;??c???o????T?\?eVV????q}!??ry?????T?P?U????k?j??S???4
n???T?o1Y???IQ?<?s???d?)?O{'?�?x#?u�??.????b??b?�A????d?o?;%p2@0??"???zq?p|C#? 6\�% _?$???1??*
??r^R}{k??F0????3N????????????_?????]?(=???????e?
?????8qz??>?)_,?\t?+??,?V?f?)g?-?C ????? E?.??P?t@?M???Z|?R?E?????y?ba?S?I?MN????�N??b??:?\mk
Anonymous user has suggested
12345
Anonymous user has suggested
عربيه
Anonymous user has suggested
Sabrina
Anonymous user has suggested
Sabrina
Anonymous user has suggested
فتح غشاء البكارة
Anonymous user has suggested
Gcdhkkgf
Anonymous user has suggested
Rehman
Anonymous user has suggested
سكس
Anonymous user has suggested
ترجمه باالعربي
Anonymous user has suggested
قيداى
Anonymous user has suggested
Web
Anonymous user has suggested
Web
Anonymous user has suggested
American
Anonymous user has suggested
ث
Anonymous user has suggested
Djk
Anonymous user has suggested
مرحبا بكم
Anonymous user has suggested
هل سكر
Anonymous user has suggested
Tffgfgf
Anonymous user has suggested
علي
Anonymous user has suggested
غعيخ
Anonymous user has suggested
И там тоже не везде купишь. Благо, что недостатка в поставщиках нет. Методика оценки качества сайта.. Однако у этого прибора есть и другие, не менее весомые преимущества. Правда, такие постройки не годились для зимнего проживания. Но это - не все куплеты гимна Бумажному Стаканчику Рынка бумажной посуды в России, по сути еще нет. Экономия времени, наверное совсем принципиальный причина. Корпусная мебель - это шкафы, столы и стулья, этажерки, полки, серванты, офисная мебель. Сервис Домашний Мастер в данном случае направит к Вам мастера-универсала, который выполнить все требуемые работы сам, потратив немногим более часа. Попадется ли угрюмый водила, распространяющий отрицательную энергию вместе с ароматом несвежей сорочки? Потому что в нём происходит конденсация рабочей смеси (или, скорее, газа). Во-вторых, после упаковки вещей и разборки мебели, необходимо передать ее в руки грузчиков - на данном этапе от их профессионализма во-многом зависит благополучный исход вашего переезда. Читайте также в нашем каталоге: Отличие лизинга от кредита простыми словами Современная финансово-экономическая терминология изобилует множество не самых понятных неспециалисту слов. Справочное пособие для ресторатора. Всю сувенирную продукцию лучше покупать на специализированных рынках, где цены заметно ниже, чем в сувенирных магазинах. И при чём без малейших затрат. В голове стали всплывать знакомые с детства картины школьных уроков, с сидящими за партами учениками, наклонившимися над своими записями и ходящей между рядов учительницей. Литые диски состоят обычно из сплавов магния и алюминия. Не только экологическая, экономическая, информационная, но и военная безопасность все в меньшей мере может обеспечиваться национальными средствами, все больше требует коллективных усилий. Выбор душевой кабины для Вашей ванной комнаты не простое дело. И разница только в том, что на запчастях распространяемых для свободной продажи указывается не логотип бренда, а товарный знак компании, который изготовил эту запчасть. Путем грамотного расположения узоров и выбора цвета лака можно исправить ногти неправильной формы. И эта помощь должна быть действенной и своевременной. Жилая площадь 113,3 кв. Вирус бородавок размножается во влажных местах. Отец поминутно одергивал ее: "Маша не загребай носками". Да и первые представления были не особо удачными, что не способствовало приобретению славы и престижа. Отчет можно детализировать, перетащив в область строк любое дополнительное поле, например, счет кредита, субконто, и т. При попрошковой окраске не требуются растворители. Речь идет о нашем восприятии другого, как части себя.
[url=http://air-protection.ru/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA]степпер кардио твистер курск[/url]
[url=http://9058735.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-nvidia-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5]видеокарта nvidia в новосибирске[/url]
[url=http://akwametron.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-brauberg-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5]настенный лотки brauberg в москве[/url]
[url=http://akg-online.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D1%83%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81]настоящую косметику класса люкс[/url]
[url=http://9058735.ru/%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%83]к этрин де мяу[/url]
Anonymous user has suggested
<a href="http://alkapi.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD-5-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9"&gt;кожаный чехол для айфон 5 оранжевый</a>

http://4tow.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD-3038 - салфетка фея мечта для мытья окон 3038
Anonymous user has suggested
<a href="http://aliceginwonderland.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE"&gt;женщины с большим животом порно фото</a>

http://1nservice.ru/seks-vtroem/porno-video-so-pyashhimi - порно видео со пящими
Anonymous user has suggested
Web
Anonymous user has suggested
<a href="http://tunekecetunekece.accountant/buy-ghrp-2-china"&gt;buy ghrp 2 china</a>
<a href="http://xowamapixowamapi.date/addnok-n-buy-online"&gt;addnok n buy online</a>
<a href="http://uwasobuuwasobu.party/phonebloks-buy-online"&gt;phonebloks buy online</a>
<a href="http://vogamevogame.party/aod9604-australia-buy-a-big"&gt;aod9604 australia buy a big</a>
<a href="http://inojasoinojaso.trade/emulsified-shortening-buy-used-cars"&gt;emulsified shortening buy used cars</a>
Anonymous user has suggested
Buddharam
Anonymous user has suggested
سكس
Anonymous user has suggested
And
Anonymous user has suggested
احمد
Anonymous user has suggested
Mtn.web
Anonymous user has suggested
Привет
Anonymous user has suggested
07505768834
Anonymous user has suggested
คนรัก
Anonymous user has suggested
Gkfv
Anonymous user has suggested
bokep
Anonymous user has suggested
Nazzy
Anonymous user has suggested
Чем сильнее индивид получает, тем сильнее жаждет, чтобы его жилище смотрелось вовсе не так как у всех, однако при этом чтобы там было уютно ему самому.
Каждому хотелось бы похвалиться распрекрасной квартирой, уникальным дизайном и современной бытовой техникой или даже сантехникой. Да и современное изобилие эффективных материалов и увеличения потенциалов по ремонтному делу возвышают многих созидательных личностей.
Но каким образом сыскать ту «изюминку» в дизайне, как комбинировать любимые материалы и цвета, дабы получилось поистине изумительно? Каким способом сделать ремонт так, чтобы было при этом не расходно, красиво, комфортно, да еще и экологично для жизни?
Представленный web-сайт призван поддержать в этом нелегком деле, особенно если вы решили осуществить большую часть сами, а не подряжать дорогостоящих профессионалов. Тем более, что каждому человеку под силу произвести абсолютно все и самому, ведь ничего сложно в ремонте нет, особенно когда знаешь, что делаешь. А как раз с тем чтобы понимать, и сотворен этот сайт, как теоретический помощник для лучшей вашей информированности.[url=http://homeprorab.info/kakie-dushevy-e-kabiny-vy-brat/]http://homeprorab.info/[/url]
Anonymous user has suggested
Чем больше человек зарабатывает, тем намного больше жаждет, чтобы его жилище смотрелось не так как у почти всех, но еще при этом чтобы там было удобно ему самому.
Всякому хотелось бы похвалиться красивой квартирой, оригинальным стилем и современной бытовой техникой или даже сантехникой. Да и современное множество современных материалов и увеличения возможностей по ремонтному делу возвышают большинства изобретательных личностей.
Только каким способом отыскать ту «изюминку» в дизайне, каким образом сочетать любимые материалы и цвета, с тем чтобы получилось поистине красиво? Как осуществить ремонт так, чтобы было при этом не расходно, красиво, рационально, да еще и экологично для жизни?
Представленный сайт призван посодействовать в этом трудном деле, особенно если вы собрались провести большую часть сами, а не брать внаем дорогостоящих профессионалов. Тем более, что каждому под силу сделать всё полностью и самому, ведь ничего сложно в ремонте нет, особенно когда знаешь, что делаешь. А вот как раз для того чтобы находиться в курсе, и образован этот сайт, как теоретический помощник для лучшей вашей информированности.[url=http://homeprorab.info/laminat-dlya-kuhni-vlagostojkij-preimushhestva-i-varianty-montazha/]http://homeprorab.info/laminat-dlya-kuhni-vlagostojkij-preimushhestva-i-varianty-montazha/[/url]
Anonymous user has suggested
Netflix
Anonymous user has suggested
Ремонт компьютеров и ноутбуков в Санкт-Петербурге
Обслуживание персональных компьютеров и остальной электронной цифровой продукции — нужная услуга у обитателей Санкт-Петербурга. Кто-то ищет сравнительно недорогой сервис ПК и ТВ, либо сервис, какой оказывает по максимому длинный срок гарантии. Кому-то важнее высокое качество и быстрота, если речь идёт о неотложном проведении ремонта телефонов и рабочих ноутбуков. В представленном сервисе мы стараемся соблюсти баланс этих критериев, предоставляя услуги лучшего ремонта по умеренным тарифам в краткие сроки, после какого даём гарантию работоспособности электроники на промежуток времени от месяца до года. Мы работаем честно — не накручиваем стоимости на запчасти и расходные материалы, не увеличиваем цену самой услуги проведения ремонта, диагностические работы осуществляем без оплаты и не берём денег, если по какой-то причине не в силах справиться с поломкой.


[url=http://sektor7.ru/]компьютерный сервис спб[/url]
Anonymous user has suggested
الكاش المهكرة

Anonymous user has suggested
432212 حؤككءكيك نكيككثدظثكظف حؤككءكيك نكيككثدظثكظف حؤككءكيك 4
Anonymous user has suggested
جلال
Anonymous user has suggested
eeuussuugyyieecomsseerr@gmail.com
Anonymous user has suggested
Jhg5hii
Anonymous user has suggested
Miss
Anonymous user has suggested
Miss
Anonymous user has suggested
Obrigado
Anonymous user has suggested
AHMAD
Anonymous user has suggested
que onda con lo que se le puede interesar. . de hecho me que. de 22 33 que que se me hace falta que me de la que se le deudas, de los de la
Anonymous user has suggested
que onda con lo que se le puede interesar. . de hecho me que. de 22 33 que que se me hace falta que me de la que se le deudas, de los de la
Anonymous user has suggested
que onda con lo que se le puede interesar. . de hecho me que. de 22 33 que que se me hace falta que me de la que se le deudas, de los de la
Anonymous user has suggested
Xxx video
Xxx video
Anonymous user has suggested
علي
Anonymous user has suggested

(274–)2959‘—
Anonymous user has suggested
Abdallah
Anonymous user has suggested
Sex movies
Anonymous user has suggested
Web

Loading…

Things to check

Glossary

No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
.Web
Source string location
locale_af.json
Source string age
2 years ago
Translation file
locale_af.json, translation unit 1
String priority
Medium